Konaakiri : Weño innaango Fuuta Jaloo Ndaygu Martaba «le Patrimoine en lumière»

 

Gallepinal (Santer Kiltirel) Franko-Gineyen, Konakiri ho?inii gila ñannde  6 yunaayiru weño (exhibition) yowitiingo e alsilaamaaku Fuuta Jaloo, innde ngon weño ko Ndaygu Martaba. Nooneeji heewu?i e battane pinal Ful?e hino wertaa ton. Noonemaa e haajirtor?i, huutor?e, fiyakuuji nguurndam Ful?e no weña hen. Wano nagge, kosam, debbo Pullo ka nder suudu makko, hara hino huu?iti mo nooneeji duñcitor?i makko, comci e morgol Pullo hay huunde yejjitaaka.

Hella ka taariika e ka ngaddamaaku Ful?e kadi hay huunde yejjitaaka, geece e nanndollaaji maw?e battin?e ka taariika no tawaa e ko weñaa, wano Almaami Bookar Biro, Alfaa Yaaya, Almaami Umaru, Almaami Ibrahiima Daara, Almaami Ibrahima Do?ol Feela, yeriima (prince) Abdurahmane BARRY maccinanoo?o USA duu?i 40 e pawdi ekn fow no tawaa e ko weñaa ton.

Ka ba??e  gimi, Ñamalakaa?e anndan?e no ari wewlingol kiikii?e on fow fii ka fampagol weño ngon. Defte winndaa?e e ?emngal Fulfulde, bagiiji saccaa?i, ñeñaa firsinaa (ngara, leppi, baka e puuto) no wenngaa (yowaa) nokku fow. Hay ka gimbal (mahdi), malli e cuutan?e gim?i no ta?aa wenngaa seedintingol, toowal ballife, e gime ko maw?e Fuuta Jaloo ?ellitunoo haa to koode, donuuji maw?i ?i ?e acci, kono tawi gire hannde no faalaa yejjitude ?um.

No tawaa e ko wenngii ton ngol cimtol Cerno Saadu Dalen:

“Heewi to ke?al woni kaddi fa?al

Heewi nde fa?al woni kaddi ke?al”

Ka fampagol uddital weño,  ardii?o Suudu Martaba Fuuta, Sonna Jeynabu Kumanco Jallo, ?aawo nde o sa?ni o toolni juuriyanko en, o holli nafoore Suudu Martaba ka reenugol dannda tawallaaji ?in. O ?akkaali kadi ka yewtere makko jaarnude weltanoo fedde Fotten Gollen Gine (FFG) wallitiinde fii ñii?ingol ngoo weño heddotoongo haa ñannde 28 yunaayiru, 2012.

Pellet sifa ngoo weño al?irngo nii ?eyday wallude fii anndigol walla annditingol taariika e pinal Fuuta Jaloo.

Ko e ley ballal ambasaad Faransi won?o Gine on, Suudu Martaba Fuuta egginaa addaa Konakiri fii jonte ?i?i. Timmii jooni lebbi, ambasadeer?e  joo?ii?e e leydi Gine no lomtondira Labejuuragol Suudu Martaba Fuuta. WanoAmbasadeer?e Kanada,USA, Najeeriya e Fransi.

 

 

K?l: Tidiane Maloun BARRY,Paris,France

www.peeral.com

 
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 
*
 
 
 
Sharing Buttons by Linksku